• image 01.jpg
     Welcome !!     Please, take note that "Created" means here the day the photos where taken, not the day of publishing.     Enjoy !

Op 11 November 2021 kondigde het demissionaire kabinet een gedeeltelijke lockdown aan die drie weken zou gaan duren.

Een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 uur dicht moeten.

Een andere, zij het een adviserende maatregel is om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen en echt zo veel mogelijk thuis te werken. De maatregelen gingen op 13 November om 19.00 uur in.

Met een lockdown van drie weken zou het demissionaire kabinet verder gaan dan de twee weken die het Outbreak Management Team had geadviseerd. Maar op andere punten ging het kabinet minder ver: zo blijven bioscopen en theaters open, in tegenstelling tot wat het OMT had aangeraden.

Ook sportwedstrijden mochten doorgaan, maar dan zonder publiek op de tribunes. Dit betekend dat bijvoorbeeld de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen 's avond op 16 November in een leeg stadion moest worden gespeeld.

Het kabinet wilde voorts voor de langere termijn opnieuw maatregelen wettelijk vastleggen en verplichten, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Nieuwe wetgeving voorbereiden en die behandelen in de Tweede en Eerste Kamer duurt ongeveer een week tot twee weken.

Ook het gebruik van het coronatoegangsbewijs zou worden uitgebreid, naar dierentuinen en pretparken.  Maar, de discussie in het kabinet over het afschaffen van de mogelijkheid om met een negatieve test een geldige QR-code te krijgen was toen nog niet afgerond. Tegen dit zogenoemde 2G-beleid leven bezwaren.

En nu de vraag: werd er op 19 November in Rotterdam een protest tegen de beschreven maatregelen gehouden?

Om hier een antwoord op te geven ga ik even kijken hoe het ook weer was met incidenten die ook met de gezondheid en veiligheid te maken hebben en zelfs met het uitoefenen van een ander beroep. Laat ik een greep doen:

En nu hetzelfde maar dan over de coronamaatregelen:

 • 21 Juni 2020: 400 arrestaties na rellen op Malieveld
 • 25 Januari 2021: Vernielingen en brandstichting tijdens rellen in Eindhoven tegen de avondklok
 • 14 Maart 2021: Twintigtal relschoppers opgepakt tijdens protest op Malieveld
 • 14 Maart 2021: Agent schiet uit zelfverdediging tijdens rellen op Malieveld
 • 19 November 2021: Rellen, brandstichting en vernielingen in de omgeving Coolsingel, Rotterdam

Zoals je ziet, agressief gedrag in de openbare omgeving is er al en dat sinds jaren. Maar de vraag is wie heeft zich al die tijd zo misdragen en gedraagt zich nog steeds zo?

Allereerst dit:

Ik ben niet opgeleid tot wetenschapper noch is mijn artikel geschikt voor wetenschappelijke doeleinden. Ik schrijf gewoon mijn visie gebaseerd op videobeelden die ik verzamel, documenteer en archiveer om erover te schrijven zoals ik nu dus doe. De video's kan ik hier niet gebruiken omdat ik niet de houder van de rechten ben.

Oorzaken van misdragingen, maar zoals die in het eerste overzicht te lezen zijn, zie ik in het volgende:

 • herkomst van de ouders als het om migranten gaat, hier worden ook zij bedoeld die sinds de jaren 60-70 van de vorige eeuw in Nederland wonen.

 • mate van integratie als het om migranten gaat, hier worden ook zij bedoeld die sinds de jaren 60-70 van de vorige eeuw in Nederland wonen.

 • opvoeding: overdracht wijze zoals ouders zijn opgevoed, overdracht gewoonten en gedragingen die ouders zelf hebben of anders; zogenoemde

 • leefomgeving: migrantenbuurt, arbeidersbuurt, of een ander negatief beïnvloedende omgevingsfactor.

 • samenstelling persoonlijke contacten.

 • educatieve achtergrond: niet of laag opgeleid; ook migrantenkinderen die in Nederland geboren zijn.

 • sociaal-economische aspecten.

Dit alles mag natuurlijk geen excuus zijn om misdragingen goed te praten.

Mijn visie is ook gebaseerd op nationale en internationale berichtgevingen en op internationaal erkende onderzoeken. Immers, demonstraties en protesten vinden niet alleen in Nederland plaats. Sterker nog, de uitwassen, zoals weergegeven in de voorbeelden, komen ook in het buitenland voor. Hiermee kom ik terug op de vraag: vond er op 19 November in Rotterdam een protest plaats?

Als we naar de demonstraties en protesten kijken, dan moeten we een ding niet uit het oog verliezen, namelijk dat beiden niet hetzelfde zijn, zowel in letterlijke betekenis als in werkelijke manifesterende vorm. Demonstraties worden gehouden om uiting te geven waarvoor je staat of om via jouw aanwezigheid steun te betuigen. Ze hebben veelal een ludiek karakter, zijn vredelievend en verlopen altijd rustig. Protesten kunnen ook rustig verlopen. Kunnen, omdat ze veel expressiever van karakter zijn dan demonstraties. Ze worden dan ook gehouden om onvrede en ongenoegen te uiten. Dit kan verkeert aflopen en dat hebben we op 19 November kunnen zien.

De vraag: hoe heeft het zo kunnen aflopen?

Het antwoord moet je zoeken in de samenstelling van zulke bijeenkomsten, niet het thema of het onderwerp waarover gedemonstreerd of geprotesteerd wordt.

In algemene zin is de samenstelling van demonstraties zeer gemêleerd. Zowat alle leeftijdgroepen zijn hierin vertegenwoordigd. Bij protesten blijkt de samenstelling veel minder gemêleerd te zijn, namelijk voornamelijk jongeren en mensen tussen de dertig en de veertig jarige leeftijd. Ongeregeldheden vinden -let op- meestal plaats tijdens protesten, zelden tijdens demonstraties. Als er ongeregeldheden tijdens demonstraties plaatsvinden dan ligt de bron buiten deze bijeenkomsten.

Bij protesten is de bron juist onder de aanwezigen. Ik zie dan ook twee groepen: aanwezigen die uitsluitend hun onvrede of ongenoegen uiten en aanwezigen met andere bedoelingen. Het gaat om de laatst genoemde groep aanwezigen die je namelijk in twee subgroepen kunt verdelen: radicale aanwezigen en zij die zich gemengd hebben onder alle aanwezigen. Daarom draagt een protest meer risico en gevaren met zich mee dan een demonstratie.

Laten we eens kijken naar hen die zich gemengd hebben onder alle aanwezigen tijdens het gebeuren dat plaatsvond op 19 November j.l.

Neem nou de gebeurtenis waarbij twee politiewagens werden vernield waarvan een auto in brand werd gestoken (zie video screenshot). Ik vond vijf verschillende video's die ik in de juiste volgorde kon archiveren om zo een beeld te krijgen hoe en door wie de beide auto's werden vernield. De plegers hadden allemaal een oriëntale uiterlijk en waren om en nabij de tienersleeftijd. Nou, waar in Rotterdam is er een buurt waar de meeste mensen met deze afkomst wonen.

Netherlands - 20211119 - Rotterdam - Riots against new COVID19 restrictions (01) before the riotsZeven andere gevonden video's konden zodanig gearchiveerd worden zodat ik een beeld kreeg hoe en waar de ongeregeldheden begonnen. Dat was op de Coolsingel (zie video screenshot).en begon met het afsteken van vuurwerk maar in de lucht. Toch was dit incident de aanzet omdat de explosies onrust en spanning onder de massa veroorzaakte. Hoe het nadien is gaan escaleren is mij niet duidelijk. Daarvoor zijn er te weinig video's gevonden om hierop een antwoord te kunnen geven.

Opmerkelijk is wel, dat de gevonden video's die op de Coolsingel zijn genomen mij een duidelijk beeld gaven wie de aanwezigen zijn: het merendeel van de aanwezigen is niet ouder dan 30 jaar; hebben een uitstraling dat de aanwezigheid van een gebrekkig gemeenschapszin doet vermoeden.

Onder hen ook veel aanwezigen met een niet-Nederlandse afkomst, voornamelijk met wortels in de oriëntale gebieden. Mensen die daar vandaan komen of van wie de wortels daar liggen zijn nu eenmaal temperamentvoller dan Nederlanders en stellen zich veel gemakkelijker bloot aan aanwezige spanning waar zij toch al zich middenin bevinden. Het geluid van een vuurwerkexplosie intensifieert de blootstelling alleen maar.

Het moge duidelijk zijn dat demonstraties en protesten tegen coronamaatregelen haar wortels hebben in beïnvloeding van buiten af. Kijk maar naar de verspreiding van misinformatie over COVID19 die begon toen Donald Trump een politiek ging voeren waarbij hij de economie (=lees: Wall Street) veel belangrijker vond dan de uitbraak van COV19 in zijn eigen land. China kreeg de schuld. Echter, de Chinezen zijn alleen verantwoordelijk voor het falen -eigenlijk werd er niets ondernomen- in het voorkomen dat de epidemie, ontstaan door de uitbraak van de toen-geheten SARS-CoV-2, het land zou uit gaan. Iedereen kon destijds gewoon drie maanden lang (Januari tot Maart 2020) het land verlaten (en binnenkomen) en daarmee dus een pandemie creëren. Zo is het gegaan en niet anders.

Echter, de oorzaak van de uitbraak in China zelf is een heel ander verhaal.

Donald Trump's ontkenningspolitiek maakte een slapende QAnon wakker. Die bestond al voordat Trump president werd. De vele opvattingen, misopvattingen en andere absurde bedenkingen tegen de coronavirus, vaccinaties, en maatregelen hebben allemaal hun oorsprong in de samenzweringstheorieën van QAnon. Ze resoneert zelfs tot in het kabinet. Kijk maar naar de verdeeldheid over de 2 G's terwijl iedereen met eigen ogen kan zien welke effecten beïnvloede weigeraars, zich voordoend als vechter voor vrijheid van keuze, nu aan het veroorzaken zijn.

En, zoals ik al eerder schreef: het is niet alleen in Nederland. Zo ook over nieuwe besmettingen die inmiddels hun oorzaak hebben in beïnvloede weigering. Dit zie je ook in Oostenrijk. Italië, Tsjechische Republiek en in Frankrijk. Rusland is een ander verhaal. Daar weigeren mensen omdat ze vinden dat Sputnik-IV veel te verdacht snel is ontwikkeld waarmee versie V ongeloofwaardig werd.

Wat ik in ons land zie is het politiseren van de pandemie in zijn geheel uit vrees een vrijheid te verliezen. Nederlanders weten niet wat het is om NIET in vrijheid te mogen en te kunnen leven. Om in termen van die absurde Thierry Baudet te spreken, zij het in positieve zin, zij die claimen dat ze een vrijheid kwijtraken die zouden eens met de overlevenden van de Nazi bezetting moeten praten.