• image 01.jpg
     Welcome !!     Please, take note that "Created" means here the day the photos where taken, not the day of publishing.     Enjoy !

Het zat er aan te komen d.w.z. ik zag het aankomen maar dan wel vier maanden geleden toen vele Nederlanders terugkeerden van zomervakantie in het buitenland.

Immers, er zullen vast wel heel veel Nederlanders zijn die ongevaccineerd op vakantie gingen en gevaccineerden die niet wisten dat zij mogelijk de coronavirus met zich meedroegen.

En dan heb ik niet eens over het typische kenmerk van de herfst en de winter, namelijk de aanwezigheid van veel meer vochtige lucht. Want, vochtige lucht is de transporteur van virussen al is de afstand maar kort: hoogstens 1 meter. Maar, daar komt wel de invoering van een veilige afstand van 1,5 meter vandaan. Sommige landen gaan nog verder bijvoorbeeld 2 meter in IJsland.

Nu kunnen we in de taal van het RIVM en het OMT spreken. Echter, het is voornamelijk praten over grafieken, getallen en veralgemeniserend uitleggen wat er gaande is. Het is redeneren op wetenschappelijk niveau terwijl ik veel liever een uitleg zou willen zien waarin mensen zichzelf (kunnen) herkennen in hun eigen bijdrage aan de heersende situatie. Daarom kijk ik liever naar het collectieve gedrag in de samenleving dan naar kleurrijke schematische plaatjes..

Neem nou de protesten tijdens de zomer van vorig jaar. Je zou kunnen zeggen dat ze over de lockdown gingen. Maar is dat wel zo? Neen. Die protesten waren naar mijn mening een product als gevolg van invloeden die ook in ons land terechtkwamen. Denk maar aan QAnon dat vanuit de Verenigde Staten naar Europa is overgewaaid.  Daarom hebben we ene Willem Engel. Daarom was er de actiegroep "viruswaanzin", de latere "viruswaarheid". Thierry Baudet hoort hier ook bij en heeft zich (mogelijk) laten beïnvloeden. Immers, zijn onzin vertoont veel overeenkomsten met die van Willem Engel en die van QAnon.. Het gevaarlijke aan zulke ontwikkelingen is dat men echt is gaan geloven in de eigen gecreëerde waarheden en die van anderen.

Ik ben een groot voorstander van vrijheid van mening en van keuze. Echter, als het om ziekten, de verspreiding van ziekten en de gevolgen van verspreiding gaat dan heeft vrijheid van mening en de vrijheid in keuze haar grenzen. Die zijn sinds de eerste "batch" van de vaccinatiecampagne schromelijk overschreden.

Als ik terugkijk naar meningen die geuit zijn tegen vaccinatie dan blijken ze te zijn beïnvloed door negatieve informatie over vaccins, zoals over bijwerkingen die in het nieuws terechtkwamen, maar vooral door de social media. Daarbij viel mij op dat mensen met meningen kwamen die uit de genoemde hoeken komen. Men is niet verder gaan kijken. Immers, de gevonden bijwerking of bijwerkingen betrof maar een handjevol gevallen tegenover miljoenen goedwerkende vaccinaties. Het feit dat het om een handjevol gevallen gaat geeft aan dat het mogelijk om mensen gaat met een medische achtergrond. Echter, het merendeel van de mensen die tegen vaccinatie zijn baseren hun mening of gronden die louter een gepolitiseerde karakter dragen.

Ik zie hierin twee vormen van gevaren, namelijk een gevaar veroorzaakt door te kiezen om in onwetendheid te blijven -denk bijvoorbeeld maar aan migranten- en een gevaar veroorzaakt door "ontstane" gevolgen in een gepolitiseerde context te plaatsen. Samenzweringstheorieën en andere vormen van misinformatie zijn hier een duidelijk voorbeeld.

Een veel gevaarlijker vorm is wanneer men pogingen, om de verspreiding van ziekten tegen te gaan, gaat plaatsen in datgene waarin men belijdend geloofd. Maar, datgene waarin men belijdend geloofd is gebaseerd op datgene wat niet van henzelf is en ook niet door henzelf is vastgelegd. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament kom je niets tegen dat verwijst naar aanwijzingen hoe (niet) te handelen tijdens een pandemie, laat staan een ziekte. Het probleem bij de mensen hierachter is dat zij niet beseffen dat belijdend geloof gebaseerd is op geïnterpreteerde kennis, terwijl niet concluderend kan worden vastgesteld dat het gebruikte verweer om vaccinatie te weigeren ook als zodanig in authentieke teksten is terug te vinden. De discrepantie is hier dat er wel een dokter in de buurt is voor andere ziekten die mogelijke ook alleen via medicinale injecties te behandelen zijn. 

In alle bedreigingen wordt het belangrijkste aspect uit het oog verloren zo niet genegeerd: het verminderen van (verdere) verspreidingen.

Dan is er de vraag hoe zijn we (weer) in een nieuwe opleving terecht gekomen? Het is zoiets als vragen naar de oorzaak.

Als je de mensen mag geloven dan is de regering de oorzaak. Echter, de regering is niet de bron van alle stijgingen. De regering is ook niet degene die zodanig met de situatie omgaat zoals die in onze samenleving is aan te treffen. De regering laat zich assisteren door een team van mensen uit verschillende medische en geestelijk hulpverlenende disciplines. Dit moet wel omdat de regering niet zelf voor doktertje kan en mag spelen. Bovendien, de regering weet niet direct wat er gaande is. Ze staat te ver van de mensen. Daarom doet ze een beroep op mensen die dichter bij het gebeuren staan. Ik schrijf dit zo omdat ook deze mensen niet direct in contact met de werkelijkheid staan. Dat is het ziekenhuispersoneel. Dat zijn de huisartsen en wij met z'n allen.

Blijft het dan (alsnog) terecht dat we de regering beschuldigen?

Het ligt er maar aan waar jouw interesse naar uit gaat. Immers, je kan de schuldvraag politiek benaderen. Dan doe je dus aan politiek en ga je voorbij aan datgene waar het juist om moet gaan: wij met z'n allen. Wij zijn degenen die de gezondheidssituatie in het land echt (kunnen) beïnvloeden, niet Den Haag.

Neem nou de vraag waar ligt de oorzaak van de stijging van nieuwe coronagevallen het meest? Naar mijn mening is zo'n vraag zoiets als waar ligt de oorzaak van luchtvervuiling in de wereld het meest. Beiden zijn zeer moeilijk te beantwoorden.

Bij luchtvervuiling heb je met luchtstromingen te maken die de vervuiling meenemen over de gehele wereld. Je weet gewoonweg niet waar de vervuiling precies vandaan komt. Je kan alleen op lokaal niveau proberen te achterhalen. Maar ook dan is het moeilijk vast te stellen vooral als het om een groot gebied gaat. Het enige dat je kunt vaststellen is de hoeveelheid aan concentratie van vervuiling. Echter, dit wil niet (altijd) zeggen dat de aangetroffen concentratie iets zegt over de oorzaak. Want, vervuiling kan ook van elders aangevoerd zijn en boven de getroffen locatie blijven hangen vanwege gebrek aan wind.

Ik zie een vergelijking met de vaststelling van gisteren als zou de oorzaak van de stijging van het aantal besmettingen in huiselijke kring liggen. Je kan dit niet zomaar vaststellen omdat hier niet altijd om een reproductie via een besmetting naar meerdere bestemmingen hoeft te gaan. Het is zelfs mogelijk dat een persoon andere personen, tezamen een groep vormend, heeft besmet terwijl de hele groep onderweg is voor een huisbezoek. Je kan dus alleen maar spreken over een feit dat de meeste concentratie van nieuwe besmettingen in huiselijke omgeving zijn aangetroffen. Met andere woorden: de geclaimde oorzaak is niet zeker. Zo zie ik dat ook aangaande de horeca. Die kan je ook niet als oorzaak aanwijzen omdat datgene wat voorafgaand is beschreven juist in deze sector het meest voor de hand liggend is.

Nu we toch over de horeca hebben ...

Ik hoef hier niet uit een te zetten in welke situatie zij verkeren en waarom zij zich tegen maatregelen verzetten. Echter, de argumenten -meestal refererend aan ondervonden gevolgen- die zij gebruiken om zich te verzetten zijn aan verkeerde mensen gericht.

Nogmaals, de regering is niet de bron van alle stijgingen. De regering is niet de partij die met de situatie omspringt zoals die in de samenleving is aan te treffen. De regering handelt alleen naar aanleiding van besluiten die zij kiezen om te nemen maar op basis van adviezen die op hun beurt gebaseerd zijn op datgene wat in de samenleving wordt aangetroffen. Die samenleving zijn wij met z'n allen.

De situatie zoals die sinds Oktober is laat duidelijk zien dat we af moeten van eilandjespolitiek. Neen, niet de regering maar wijzelf, de samenleving.

Zo zou de horeca meer naar haar klanten moeten kijken in plaats van naar de regering. De horeca zou aan de deur in plaats van in de zaak moeten checken. Als je in de zaak de QR code controleert dan ben je al te laat. Immers, zij weten drommels goed dat er valse QR codes in omloop zijn. Ook zouden zij moeten weten dat er zelfs nagemaakte QR checkers zijn. Zij met valse QR codes zijn ook dragers van de coronavirus maar zijn dan al binnen en hebben hun virussen op de tafels en stoelen achtergelaten.

Het wordt nog erger als een horecaondernemer weigert om ook de echte identiteit van de QR codehouder vast te stellen. Bedenk dat zulke onwillige nalatigheid leidt dat aangeraakte koffiekopjes, glazen, borden en bestek dan ook besmet zijn. Die worden dan vervolgens weer aangeraakt maar dan tijdens het afruimen van de tafels. Zo stelt de horecaondernemer diens eigen personeel bloot aan besmetting. Jawel, het is bekend dat horecapersoneel tijdens het werk besmet zijn geraakt. In feite is ook de horeca een plek waar replicatie plaatsvindt dus niet alleen in iemands huis. 

Ik heb mensen die de horeca vertegenwoordigen diverse malen tijdens interviews gezien. Zij allen gaven "onvoldoende personeel", "geen geld" en zelfs "wij zijn geen politie" als reden om niet te zorgen waar zij voor moeten zorgen: veiligheid aan gezondheid in de eigen zaak. Maar men heeft wel personeel die aan de tafels de QR code checked tijdens het opnemen van de bestelling. Het probleem is niet een tekort aan personeel maar een verkeerde volgorde in ontvangst. Die zou aan de deur of aan het begin van het terras moet beginnen, niet aan tafel binnen in de zaak.

De QR code heb ik overigens nooit vertrouwd. Het is immers een digitale uitvinding. En zoals bij vele digitale uitvindingen, ook de QR code wordt misbruikt. Ze wordt simpelweg gewoon nagemaakt al dan niet voor grof geld verkocht om maar te zwijgen over buitenlanders die hier op bezoek komen met een valse code in de hand.

Mensen die de QR code misbruiken doen dat willens en wetens omdat zij doelbewust handelen in eigen belang. Je zou dit kunnen omschrijven als crimineel gedrag omdat zij kiezen om anderen in gevaar te brengen en maken het omlaag brengen van het aantal besmettingen alleen maar nog moeilijker. Daarom moet de regering de verplichting instellen dat men naast de QR code ook een geldige identiteit laat zien.

En dan hebben zoiets als "Gevaccineerd", "Genezen" en "Getest". De 3 G's dus. Oostenrijk was het eerste land dat de "G's" invoerde en wel alle "G's". Nederland volgde maar nadat men zag dat het systeem al grootschalig in gebruik is in diverse EU landen. Achter de feiten aanhollen is kenmerkend aan de huidige regering. Toch ben ik voorstander van zo'n aanpak. Echter, de toepassing van de eerste G, die van Gevaccineerd, verdient een nieuwe aanpak, vooral ten aanzien van de QR code. De G van "Genezen" dient een medische verklaring te zijn waarin moet staan wie, waar en wanneer de genezing heeft verklaard. De verklaring moet een officieel en origineel document zijn, geen kopie van dat document.

Vandaag is het de eerste dag van een 3-weekse gedeeltelijke lockdown. Cafes, restaurants en supermarkten moeten dan gedurende drie weken iedere dag om acht 's avonds gesloten zijn. Daar willen vele horecaeigenaren zich niet (meer) aan houden. In het avond journaal van zeven uur door de VRT beweerde de eigenaar van cafe Verschuren in Breda zelfs dat er een maatregel is genomen zonder dat er compensatie tegenover staat. Maar, wie de persconferentie een dag eerder en op diezelfde uitzendtijd heeft gezien weet dat de premier heeft gezegd dat, en ik citeer: "...financiële maatregelen zullen binnen de kortst mogelijk termijn volgen". De vraag is alleen binnen hoeveel weken of maanden is dat?

De huidige situatie laat zich niet meer lenen voor vrijblijvendheid, respect voor meningen, opvattingen en gevoelens. Het einde raakt zoek als we op deze voet doorgaan. Daarom was het goed om te zien dat er mensen zijn die een tegengeluid laten horen zoals "doe het in een keer goed" of "ik begrijp die maatregelen wel". Andere mensen die ik op de TV zag vonden de maatregelen niet ver genoeg gaan.

En, hoe kijk ik er tegenaan?

Als de regering van meet af aan niet een afwachtende, zelfs een passieve koers had gevolgd, met andere woorden gewoon direct handelen, ik geloof dat de huidige situatie dan veel anders zou hebben uitgezien. Zoiets als bij de Israelis. Echter, hun aanpak is door iets gedreven dat diepgeworteld zit. Wat? Dat laat ik hier buiten.

Tot slot een persoonlijke noot aan degene die van mening is dat ik het journaal niet klakkeloos moet volgen:

Ik heb een reportage van de Belgische omroep VRT aangehaald. Ze diende echter als voorbeeld om datgene wat daar voor was beschreven te illustreren. Het is voor mij geheel nieuw dat het aanhalen van een nieuwsuitzending "klakkeloos volgen" heet.

Je hebt altijd informatie nodig om een bepaalde mening te kunnen vormen of om een bepaalde visie te kunnen weergeven. Het maakt niet uit waar jij jouw informatie vandaan haalt zolang je maar 1 belangrijk ding niet vergeet: altijd checken of de informatie klopt. Mensen die op Facebook zitten, vooral zij die tegen welke COVID maatregel dan ook zijn, doen dit niet. Dat is hun keuze als zij zich maar wel realiseren dat hun activiteiten om het volgende gaat:

Als je goed kijkt naar wat zij op hun account plaatsen dan zie je alleen informatie dat niet van henzelf is, niet geverifieerd en de ware beweegredenen achter de oorspronkelijke publicatie, de bron, niet onderzocht. Het gaat bij zulke gebruikers puur alleen om zichzelf in de inhoud te zien. Facebook heet niet voor niets Facebook.