• image 01.jpg
     Welcome !!     Please, take note that "Created" means here the day the photos where taken, not the day of publishing.     Enjoy !

Hij heeft een Twitter account en schrijft (gelukkig) ook in de Engelse taal. Op zijn account is dit bericht van 7 Januari gevonden:

Het bericht laat duidelijk zien dat hij de schuld legt bij de protestanten terwijl hijzelf de aanzetter van de onrust is. Immers, onder zijn verantwoordelijkheid was de beperking op prijsverhogingen van autogas opgeheven, maar door hemzelf weer ongedaan gemaakt. Het is ook duidelijk dat het bericht een aantal onwaarheden bevat en claims die niet bewezen zijn. 

Het is juist dat protestanten bij overheidsgebouwen vuur hadden aangestoken maar dat heeft niets met "terroristen" te maken.

We moeten even terug in de tijd om te begrijpen waarom hij protestanten "terroristen" noemt. De term is afkomstig van "fighting terrorism", een Engelstalige politiek beladen term dat haar introductie deed na de aanslagen van 11 September 2001.

Tijdens de 'State Of The Union' van Januari 2002, George W. Bush liet de wereld weten: "Either you with us or you with the terrorists". Deze waarschuwing zette niet alleen Moslimlanden zoals Pakistan en Afghanistan onder grote druk. Landen met een autocratisch of een dictatoriale regime zagen er zelfs brood in om voor goed en voor altijd een einde te maken aan oppositie en om critici de mond te snoeren. Die landen hebben ook dan ook wetten in elkaar geflanst die zij "antiterrorismewetten" noemen. China, Rusland, Hong Kong en Turkije zijn de duidelijkste voorbeelden. 

Kazakstan kent  helemaal geen terrorisme. Er zijn namelijk geen groepen die zijn regime omver willen werpen. Er zijn ook geen groepen die naar afscheiding streven. Het is overigens veel te riskant om aan zulke acties te denken. De Russen hebben diverse bases in dit land en er is een grote groep van een Russische minderheid die langs de noordelijke grens van Kazakstan leven.

En, zoals ik eerder met een stilstaand beeld liet zien, er is geen bewijs dat de plunderaars tot de protestanten behoren. Gedurende de gehele periode van 4 Januari tot en met 7 Januari heeft niemand kunnen aantonen dat de plunderaars ook protestanten waren, maar die iets anders wilden doen.

Zijn bericht bevat echter een deel dat in strijd is met de regels die Twitter hanteert, namelijk zijn bevinding "wij moeten hen doden" is een oproep tot het doden. Hij heeft dit bericht verwijderd nadat de overtreding bij Twitter was gemeld.

Het bericht dat je hier rechts op de pagina ziet doet mij aan een ander land denken. Hij schrijft over "20,000 gangsters" en "terroristen" die goed getraind en georganiseerd waren. Om eerlijk te zijn? Dat is in geen enkele van de bijna 200 verzamelde video's te zien. Laat staan dat een bepaalde tactiek was te bespeuren. Zelfs niet onder zijn eigen ingezette troepen.

Op 4 Januari moest zelfs een heel legerkonvooi, dat net in het centrum van Almaty was gearriveerd, rechtsomkeer maken omdat de protestanten in een te grote meerderheid waren. De troepen waren kennelijk niet op de hoogte over de omvang van het aantal protestanten. Tokajev vervalste dit gegeven door de gebeurtenis te beschrijven als 6 aanvalsgolven.

Er zouden onder de menigte mensen zijn die een ander taal spraken. Hij schrijft niet om welke talen het gaat maar is wel een poging om het Westen de schuld te geven. Er zijn geen bewijzen die aantonen dat buitenlanders aan de protesten deelnamen. Dit moet kennelijk iemand opgevallen zijn. Want, dit bericht was de volgende dag verwijderd.

Stel nu voor dat het om 20,000 "goed getrainde en georganiseerde" mensen gaat compleet met een, laten we zeggen commandocentrum, Kazakstan had dan op een prille begin van een burgeroorlog moeten uitzien. Immers, zo zag het prille begin van de burgeroorlog in Syrië uit. Geen enkele ontwikkeling leidde tot zo'n situatie en geen actie van zijn troepen laat eveneens geen dergelijke ontwikkeling zien. Tokajev was duidelijk aan het fantaseren geslagen.