• image 01.jpg
     Welcome !!     Please, take note that "Created" means here the day the photos where taken, not the day of publishing.     Enjoy !

Soms zijn er onderwerpen waarvoor je gestudeerd moet hebben om erover te kunnen schrijven. Liefst ook een titel daarin behaald. Maar, moet dat nu echt een vaste regel zijn? 

Het is afhankelijk van de vraag  vanuit welke positie jij jouw artikel wilt schrijven. Een artikel geschreven vanuit een professionele positie wordt doorgaans serieus genomen. Maar, als iemand een artikel schrijft vanuit een privé-positie dan ligt het toch iets anders. Toch kan zo'n persoon op eenzelfde manier een onderwerp benaderen zoals een professional doet. De regel is namelijk heel simpel: je dient het onderwerp van meet af aan gevolgd te hebben. Dit kan een heel decennium bestrijken - zelfs langer. Dat is bij mij het geval. Ik volg Putin sinds 2005. Echter, de voorgeschiedenis hebben mensen van mijn generatie zelf kunnen zien, zij het op een afstand van een slordige 500 kilometer.

Een van de dingen die mij zijn bijgebleven is de vlucht van een grote groep Oostduitsers naar het voormalige Tsjecho-Slowakije, dat nu Tsjechische Republiek heet. De vluchtelingen wisten de Duitse ambassade in Praag te bereiken alwaar zij bescherming kregen aangeboden. Zo raakte Tsjecho-Slowakije verzeild in de politieke onrust in Oost Duitsland.

De toenmalige West Duitse minister van buitenlandse zaken, Dietrich Genscher wist bij de Tsjechische regering voor elkaar te krijgen om de gevluchte Oostduitsers naar West Duitsland te laten gaan. Het is deze gebeurtenis dat de val van het IJzeren Gordijn inluidde.

Wat heel veel mensen niet (meer) weten is dat met de val van het IJzeren Gordijn ook de tegenhanger van de NAVO, het Warsaw Pact omviel. Zo lag min of meer de weg open voor uitbreidingen richting oosten. Grote misverstand? De gedachte als zou de Europese Unie en de NAVO zijn gaan uitbreiden. In werkelijk waren de voormalige Warsaw-Pact landen die voor de uitbreiding zorgden. Zij waren degenen die kozen en besloten om de rug te keren met het gezicht richting westen. Zij waren degenen die kozen en besloten om aansluiting te zoeken met de EU en de NAVO, niet andersom.

Niet veel later brak in de Sovjet Unie de glasnost uit die uitmondde in conflicten in het Kremlin en zelfs tot de kidnapping van de toenmalige Sovjet leider Michael Gorbatjov. Hij trad af dagen na zijn vrijlating.

De Russen kregen Boris Yeltsin als de eerst gekozen president die bekend stond als iemand die te graag een borreltje Wodka lustte.

Er brak echter een constitutionele crisis uit als gevolg van Yeltsin's besluit om de gedicteerde economie af te schaffen en die te verruilen voor een vrije markt economie. Parlementariërs protesteerden waarop Yeltsin besloot om het hele parlement op te doeken. De volksvertegenwoordigers gaven zich niet zomaar gewonnen en sloten zich op in het Russische Witte Huis. Yeltsin riep daarop het leger in en gaf opdracht het gebouw te beschieten. Dit leidde weer tot rellen in Moskou waarbij burgers de ingezette troepen te lijf gingen. Op 1 Januari 2000 nam Yeltsin ontslag en koos hij Vladimir Putin als zijn opvolger. Twee maanden later won Putin de ijlings gehouden verkiezingen.

Echter, de wortels van het conflict die Putin nu heeft met de EU en de NAVO is niet de beschreven voorgeschiedenis, maar wat die voorgeschiedenis voor hem betekende. Immers, hij maakte als KGB-er in Oost Duitsland deel uit van een machtsapparaat. Putin realiseerde zich maar al te goed dat de val van de Soviet Unie ook het einde van de Sovjets als wereldmacht betekende. De Soviets hadden heel veel militaire bases buiten hun grenzen. Die verdwenen zienderogen..

De Europese Unie werd in 1986 gevormd door zes landen waaronder Nederland. In Mei 2004 sloten acht voormalige Warsaw Pact landen zich hier bij aan. Daarmee schoof de oostelijke buitengrens van de Unie op tot aan Putin's voordeur. Hij kon dit niet verkroppen en liet dat een jaar later ook merken. Dat gebeurde op 25 April 2005.

In 2010 vormden Rusland, Wit-Rusland en Kazakstan een economische samenwerkingsverband, de Euraziatische Douane Unie (Eurasian Costums Union). Je zou denken dat het verband zoiets is zoals de Europese Unie. Dat is niet zo. Immers, bij de EU gaat het om vrij verkeer van personen en goederen binnen de Unie. Dat van Putin gaat alleen over vrij verkeer van goederen tussen drie deelnemende landen. Hij heeft echter een ander land nodig om een volledige westelijke buitengrens tegen dat van de EU te hebben. Het land dat een deel van Putin's Unie grens vormt is Wit-Rusland dat alleen aan Polen grenst. Er is een ander land nodig dat ook aan EU's oostelijke buitengrens ligt. Dat land is Oekraïne omdat ze zowel aan Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië grenst. Allemaal EU lidstaten.

Echter, Oekraïne had meer interesse in een samenwerking met de EU. Dat blijkt toen op 23 Mei 2012 de EFTA in werking trad. Maar dit vrijhandelsverdrag is niet datgene waar Putin zo druk over maakt. Het is het associatieverdrag met de EU dat hem zorgen baart. Immers, via dit verdrag kan Oekraïne overstappen naar een volledige EU lidmaatschap. Putin wilde de ondertekening van dat verdrag kost wat kost voorkomen en dus ging hij zich actief ermee bemoeien. Dit ging gepaard met allerlei dreigementen tegen Oekraine ondanks dat de toenmalige president Viktor Yanukovich pro-Russisch is.

Putin voerde de druk zodanig hoog op waardoor Yanukovich het verdrag uiteindelijk niet ondertekende. Daarmee ontketende hij de ergste sociale onrust die het land ooit kende. Die onrust kennen we als de Maidan Protest. Als de onrust via een opstand een ware revolutie wordt, waarbij honderden doden vallen, besluit Yanukovich naar Rostov aan de andere kant van de Oekraïense grens te vluchten. Voor Putin betekende Yanukovich's vlucht een verloren politieke strijd waarin hij zich zal tonen een ware slechte verliezer te zijn.

Er was namelijk een overeenkomst tussen Moskou en Kiev over de garantie van soevereiniteit en veiligheid die de Russen zouden bieden in ruil voor de teruggave van Russische nucleaire wapens die destijds nog in Oekraïne waren. De Amerikanen hebben hierin bemiddeld.

Echter, Putin verwees die overeenkomst, in 1994 mede ondertekend door Boris Yeltsin, de president die hem als zijn opvolger aanstelde, naar de prullenbak om zodoende de weg vrij te hebben om Oekraïne binnen te vallen. Dat gebeurde niet op 18 Maart 2014 zoals je dat op internet aantreft. De Russen hadden de luchthaven van Sevastopol op de Krim al op 28 Februari 2014 ingenomen. Dit werd door Rusland ontkend maar later toch bekend.

Twee dagen voor de inname van de luchthaven vielen leden van twee Russische inlichtingendiensten  -FSB en de militaire tegenhanger GRU-  in nachtelijke uren het bestuursgebouw in Sevastopol binnen waardoor separatisten het gehele gebouw konden overnemen.

Het zijn twee duidelijke aanwijzingen dat Putin al met een invasie was begonnen en dat de doelen waren geselecteerd, hetgeen dan weer laat zien dat hij de invasie had voorbereid en dus had gepland. Een jaar later gaf Putin in een documentaire, uitgezonden door Russia Today, toe dat hij de invasie maanden van tevoren had voorbereid.

Maanden van tevoren? Dan moet dat in de periode zijn geweest  -al was het maar twee maanden van tevoren-  toen the Europese Unie en Oekraïne nog in onderhandelingsgesprekken waren over het associatieverdrag.


Hrvatska is een plaats in Kroatië waar iemand mijn artikel op internet vond. Ik ga ervan uit dat hij Google Translate heeft gebruikt om het artikel naar diens taal of in de Engelse taal om te zetten. 

Maar Google is geen betrouwbare vertaler als het gaat om vertaling van het Nederlands naar de Engelse taal, laat staan mogelijk ook naar een Slavische taal. Het is dus mogelijk dat de persoon in Hrvatska mijn hele artikel niet begrijpt. Mogelijke oorzaak? Nederlands is een van de moeilijkste talen voor buitenlanders..

Immers, mijn artikel gaat niet over of Putin nu wel of niet tegen een EU lidmaatschap voor welk Europees land dan ook. Hij heeft "...conflict die Putin nu heeft met de EU en de NAVO is niet de beschreven voorgeschiedenis, maar wat die voorgeschiedenis voor hem betekende." niet goed begrepen. Conflict met de EU refereert aan sancties die dreigen als Putin Oekraïne besluit binnen te vallen.

Maar. zijn claim als zou Putin niemand het recht ontnemen is onjuist. Immers, Putin was en is nog altijd faliekant tegen elke toenadering door Oekraïne tot de EU. Daarmee wilde hij dus ook voorkomen dat Oekraïne de mogelijkheid heeft om lid van de EU te worden.. Putin faalde, want zijn pogingen leidde tot een revolutie.

Een massa onrust leidend tot een opstand met als gevolg dat een regerende leider moet vluchten, is een revolutie. Daarop gooide Putin olie op het vuur door de garanties op soevereiniteit en veiligheid ongeldig te verklaren (zie vorige pagina) om vervolgens Oekraïne binnen te vallen. Vandaar mijn tweet over MH-17.

De Twitteraar schijnt ook niet te weten dat de NAVO veel eerder was opgericht, namelijk in 1949 and in reactie op manier hoe de Russen de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog gingen politiseren. De race  - wie als eerste de Elbe rivier bereikte-  was een voorbode en had een effect op de verovering van Berlijn.

Stalin was zelf degene die voor een politieke rivaliteit met de geallieerden landen zorgden. Zo ontstond een internationale kwestie, in eerste instantie over de verdeling van Berlijn maar in 1947 tot een veiligheidsconflict resulteerde die we als de Koude Oorlog kennen.

De oprichting van het Warsaw Pact in 1955 verergerde de situatie naar een wapenwedloop. De Russen hadden  -via de race naar de rivier en Berlijn-   feitelijk zichzelf als vijand van het Westen gemaakt. Dus, het maakt niet uit wie in Rusland aan de macht is. Putin is gewoon de zoveelste Russische leider die de NAVO als vijand ziet. 

Het Engelstalige woord 'mystifying' betekent 'misleiden'. Maar, wie Putin's opkomst in de context van chronologie weet te beschrijven doet niet aan misleiding. Hij of zij doet alleen een uiterste best om een volgorde weer te geven dat bijzonder moeilijk is te doen wanneer je die volgorde in beknopte zin wilt beschrijven.

Hij schrijft dat Putin een " gekozen staatsman" is terwijl de vrije media steeds onrechtmatigheden rapporteerden tijdens de presidentiele verkiezingen in Rusland. Welnu, het noemen van 'vrije media' schoot bij de Kroaat in het verkeerde keelgat omdat ze in relatie werd gebracht met verkiezingen. Hij schrijft:

"Challenging the legitimacy of Putin's election because of 'free media' has identified irregularities is below the level of any analyst."

 

Welnu, ik schrijf geen analyse. Ik schrijf gewoon wat ik over dit onderwerp wil schrijven. Als dit artikel een analyse moet zijn dan had ze ofwel helemaal aan het begin of helemaal aan het einde duidelijk moeten zijn. Dit artikel is, zeker dit tweede deel, in persoonlijke stijl geschreven en kan dus nooit een analyse zijn.

The twitteraar in Kroatië is van mening dat ik bevooroordeeld ben. Maar, schrijven als zou ik de uitslag van welke verkiezingen dan ook uitgedaagd hebben is zoiets als een poging om mij het zwijgen op te leggen terwijl ik alleen maar meld wat de vrije media rapporteerden.  Hij gaat voorts voorbij aan het feit dat Putin al geruime tijd een campagne voert die overkomt als geïnspireerd door eenzelfde campagne die Xi Jinping al jaren voert, eerst tegen boekverkopers en nu tegen alle media in Hong Kong die pro-democratisch zijn. Hoe bevooroordeeld wil je het hebben?

De twitteraar demonstreert heel duidelijk een visie te hebben die je juist ziet bij Putin,Viktor Orban en de Poolse premier. De laatstgenoemde inzake zijn mediawet waarmee hij met de EU overhoop ligt omdat hij het enige onafhankelijke TV-station wilt opdoeken.

Tijdens de laatstgehouden verkiezingen werden zelfs dubbelgangers van deelnemende kandidaten ontdekt en kon een beveiligingscamera iemand vastleggen die van achter een gordijn een stembiljet in de bus deed. Verkiezingen in Rusland zijn niets anders -op z'n zachtst gezegd: "verkiezingen". Maar, ik zou elke Russische verkiezingen het liefst als gesjoemel tijdens "bevestigingsreferendum op persoonlijke verschijning" willen omschrijven.

Ik heb de Kroaat gewezen op het bestaan van een speech die Putin op 25 April 2005 in het Russische parlement hield. De speech was ook de BBC opgevallen. Echter. hij heeft de video ofwel niet bekeken dan wel ernaar gezocht. Immers, hij schrijft "His agenda is sovereign Russia in a multipolar world."  Dit is al misleidend omdat hij de suggestie wekt alsof wie dan ook de soevereiniteit van Rusland aantasten.  Niemand tast de soevereiniteit van Rusland aan, zelfs de EU en de NAVO niet omdat landen zelf uitmaken of zij al dan niet lid willen worden. Pro-Russen en de Russen draaien zelf de boel om. In werkelijkheid is Putin de enige die soevereiniteit van een land meer dan alleen heeft aangetast door het Akkoord van Budapest naar de prullenbak te verwijzen om zo Oekraïne binnen te kunnen vallen. Dat laatste deed hij in 2014. Putin was daarmee en is nog steeds een existentiële bedreiging voor Oekraïne.  Er wordt door anderen niet voor niets geschreven in termen van "unfinished job" zoals hier en hier.

Ik volg de NAVO met betrekking tot Oekraïne sinds 2014. De alliantie raakte betrokken toen Putin in 2015 provocerende militaire oefeningen ging houden dicht bij de Baltische staten. Daarmee voelden die staten een existentiële bedreiging. Zij vreesden namelijk dat hen eenzelfde lot zou treffen zoals Oekraïne. Zij deden als NAVO-leden een beroep op het hoofdkwartier in Brussel die daarop alle lidstaten bijeenriep. Zij allen gingen akkoord met het sturen van troepen en materieel. Zo democratisch was het Warsaw Pact niet. Moskou bepaalde. Het is dus niet de NAVO die uit eigen beweging opereerde, maar nadat de Baltische staten om hulp vroegen. Ook Putin draait de boel om maar door te zeggen dat de NAVO haar troepen en wapens moet terugtrekken terwijl hij juist voor verplaatsingen naar die regio zorgde door te provoceren.

Waarom is het provocatie?

Kijk maar naar de twee meest recente Russische oefeningen. Die in Wit-Rusland vond plaats middenin een migrantencrisis die Lukashenko zelf ontketende tegen EU-lid Polen. Zijn militie schoot over de grens richting Polen waardoor de NAVO betrokken raakte in het migrantenconflict. Polen is immers ook lid van de NAVO. Een dag voor die oefeningen werden twee nucleaire bommenwerpers vanuit Rusland naar Wit-Rusland gestuurd om langs de grens met Polen te laten vliegen.

De oefeningen aan de Oekraïense grens zijn niet meer dan een grootschalige verplaatsing van troepen uit diverse regio's in Rusland naar de grens met Oekraïne;  vervolgens de troepen paraat te houden maar de aanwezigheid te laten voordoen als zijnde "militaire oefeningen". Jammer voor Putin. Want, satellietbedrijven zoals Maxar en Planet Lab leggen alles vast wat zij vanaf heel grote hoogte zien bewegen en niet bewegen in Rostov Oblast, de provincie in Rusland dat grenst aan Oekraïne en waar Putin de troepen heeft samengebracht.. De satellietbeelden die ik op internet vond laten geen spoor van militaire oefeningen zien.

Ik weet niet (meer) precies in welk jaar, 2015 of 2016. In ieder geval is mij bijgebleven dat Putin het Kremlin de opdracht gaf een beleid te voeren waarin men moet ontkennen, verdraaien/omdraaien en uit het verband moet rukken. Daarom zie je op TV en lees je in nieuwsberichten altijd Rusland ontkent.

Wat ik van de Kroaat vind? 

Putin verlangt naar oude Sovjet tijden. De Kroaat naar Joegoslavië dat met Tito's ijzeren vuist bijeen werd gehouden.

Maar ja, Tito dood. Joegoslavië ook dood!