• image 01.jpg
     Welcome !!     Please, take note that "Created" means here the day the photos where taken, not the day of publishing.     Enjoy !

Hrvatska is een plaats in Kroatië waar iemand mijn artikel op internet vond. Ik ga ervan uit dat hij Google Translate heeft gebruikt om het artikel naar diens taal of in de Engelse taal om te zetten. 

Maar Google is geen betrouwbare vertaler als het gaat om vertaling van het Nederlands naar de Engelse taal, laat staan mogelijk ook naar een Slavische taal. Het is dus mogelijk dat de persoon in Hrvatska mijn hele artikel niet begrijpt. Mogelijke oorzaak? Nederlands is een van de moeilijkste talen voor buitenlanders..

Immers, mijn artikel gaat niet over of Putin nu wel of niet tegen een EU lidmaatschap voor welk Europees land dan ook. Hij heeft "...conflict die Putin nu heeft met de EU en de NAVO is niet de beschreven voorgeschiedenis, maar wat die voorgeschiedenis voor hem betekende." niet goed begrepen. Conflict met de EU refereert aan sancties die dreigen als Putin Oekraïne besluit binnen te vallen.

Maar. zijn claim als zou Putin niemand het recht ontnemen is onjuist. Immers, Putin was en is nog altijd faliekant tegen elke toenadering door Oekraïne tot de EU. Daarmee wilde hij dus ook voorkomen dat Oekraïne de mogelijkheid heeft om lid van de EU te worden.. Putin faalde, want zijn pogingen leidde tot een revolutie.

Een massa onrust leidend tot een opstand met als gevolg dat een regerende leider moet vluchten, is een revolutie. Daarop gooide Putin olie op het vuur door de garanties op soevereiniteit en veiligheid ongeldig te verklaren (zie vorige pagina) om vervolgens Oekraïne binnen te vallen. Vandaar mijn tweet over MH-17.

De Twitteraar schijnt ook niet te weten dat de NAVO veel eerder was opgericht, namelijk in 1949 and in reactie op manier hoe de Russen de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog gingen politiseren. De race  - wie als eerste de Elbe rivier bereikte-  was een voorbode en had een effect op de verovering van Berlijn.

Stalin was zelf degene die voor een politieke rivaliteit met de geallieerden landen zorgden. Zo ontstond een internationale kwestie, in eerste instantie over de verdeling van Berlijn maar in 1947 tot een veiligheidsconflict resulteerde die we als de Koude Oorlog kennen.

De oprichting van het Warsaw Pact in 1955 verergerde de situatie naar een wapenwedloop. De Russen hadden  -via de race naar de rivier en Berlijn-   feitelijk zichzelf als vijand van het Westen gemaakt. Dus, het maakt niet uit wie in Rusland aan de macht is. Putin is gewoon de zoveelste Russische leider die de NAVO als vijand ziet. 

Het Engelstalige woord 'mystifying' betekent 'misleiden'. Maar, wie Putin's opkomst in de context van chronologie weet te beschrijven doet niet aan misleiding. Hij of zij doet alleen een uiterste best om een volgorde weer te geven dat bijzonder moeilijk is te doen wanneer je die volgorde in beknopte zin wilt beschrijven.

Hij schrijft dat Putin een " gekozen staatsman" is terwijl de vrije media steeds onrechtmatigheden rapporteerden tijdens de presidentiele verkiezingen in Rusland. Welnu, het noemen van 'vrije media' schoot bij de Kroaat in het verkeerde keelgat omdat ze in relatie werd gebracht met verkiezingen. Hij schrijft:

"Challenging the legitimacy of Putin's election because of 'free media' has identified irregularities is below the level of any analyst."

 

Welnu, ik schrijf geen analyse. Ik schrijf gewoon wat ik over dit onderwerp wil schrijven. Als dit artikel een analyse moet zijn dan had ze ofwel helemaal aan het begin of helemaal aan het einde duidelijk moeten zijn. Dit artikel is, zeker dit tweede deel, in persoonlijke stijl geschreven en kan dus nooit een analyse zijn.

The twitteraar in Kroatië is van mening dat ik bevooroordeeld ben. Maar, schrijven als zou ik de uitslag van welke verkiezingen dan ook uitgedaagd hebben is zoiets als een poging om mij het zwijgen op te leggen terwijl ik alleen maar meld wat de vrije media rapporteerden.  Hij gaat voorts voorbij aan het feit dat Putin al geruime tijd een campagne voert die overkomt als geïnspireerd door eenzelfde campagne die Xi Jinping al jaren voert, eerst tegen boekverkopers en nu tegen alle media in Hong Kong die pro-democratisch zijn. Hoe bevooroordeeld wil je het hebben?

De twitteraar demonstreert heel duidelijk een visie te hebben die je juist ziet bij Putin,Viktor Orban en de Poolse premier. De laatstgenoemde inzake zijn mediawet waarmee hij met de EU overhoop ligt omdat hij het enige onafhankelijke TV-station wilt opdoeken.

Tijdens de laatstgehouden verkiezingen werden zelfs dubbelgangers van deelnemende kandidaten ontdekt en kon een beveiligingscamera iemand vastleggen die van achter een gordijn een stembiljet in de bus deed. Verkiezingen in Rusland zijn niets anders -op z'n zachtst gezegd: "verkiezingen". Maar, ik zou elke Russische verkiezingen het liefst als gesjoemel tijdens "bevestigingsreferendum op persoonlijke verschijning" willen omschrijven.

Ik heb de Kroaat gewezen op het bestaan van een speech die Putin op 25 April 2005 in het Russische parlement hield. De speech was ook de BBC opgevallen. Echter. hij heeft de video ofwel niet bekeken dan wel ernaar gezocht. Immers, hij schrijft "His agenda is sovereign Russia in a multipolar world."  Dit is al misleidend omdat hij de suggestie wekt alsof wie dan ook de soevereiniteit van Rusland aantasten.  Niemand tast de soevereiniteit van Rusland aan, zelfs de EU en de NAVO niet omdat landen zelf uitmaken of zij al dan niet lid willen worden. Pro-Russen en de Russen draaien zelf de boel om. In werkelijkheid is Putin de enige die soevereiniteit van een land meer dan alleen heeft aangetast door het Akkoord van Budapest naar de prullenbak te verwijzen om zo Oekraïne binnen te kunnen vallen. Dat laatste deed hij in 2014. Putin was daarmee en is nog steeds een existentiële bedreiging voor Oekraïne.  Er wordt door anderen niet voor niets geschreven in termen van "unfinished job" zoals hier en hier.

Ik volg de NAVO met betrekking tot Oekraïne sinds 2014. De alliantie raakte betrokken toen Putin in 2015 provocerende militaire oefeningen ging houden dicht bij de Baltische staten. Daarmee voelden die staten een existentiële bedreiging. Zij vreesden namelijk dat hen eenzelfde lot zou treffen zoals Oekraïne. Zij deden als NAVO-leden een beroep op het hoofdkwartier in Brussel die daarop alle lidstaten bijeenriep. Zij allen gingen akkoord met het sturen van troepen en materieel. Zo democratisch was het Warsaw Pact niet. Moskou bepaalde. Het is dus niet de NAVO die uit eigen beweging opereerde, maar nadat de Baltische staten om hulp vroegen. Ook Putin draait de boel om maar door te zeggen dat de NAVO haar troepen en wapens moet terugtrekken terwijl hij juist voor verplaatsingen naar die regio zorgde door te provoceren.

Waarom is het provocatie?

Kijk maar naar de twee meest recente Russische oefeningen. Die in Wit-Rusland vond plaats middenin een migrantencrisis die Lukashenko zelf ontketende tegen EU-lid Polen. Zijn militie schoot over de grens richting Polen waardoor de NAVO betrokken raakte in het migrantenconflict. Polen is immers ook lid van de NAVO. Een dag voor die oefeningen werden twee nucleaire bommenwerpers vanuit Rusland naar Wit-Rusland gestuurd om langs de grens met Polen te laten vliegen.

De oefeningen aan de Oekraïense grens zijn niet meer dan een grootschalige verplaatsing van troepen uit diverse regio's in Rusland naar de grens met Oekraïne;  vervolgens de troepen paraat te houden maar de aanwezigheid te laten voordoen als zijnde "militaire oefeningen". Jammer voor Putin. Want, satellietbedrijven zoals Maxar en Planet Lab leggen alles vast wat zij vanaf heel grote hoogte zien bewegen en niet bewegen in Rostov Oblast, de provincie in Rusland dat grenst aan Oekraïne en waar Putin de troepen heeft samengebracht.. De satellietbeelden die ik op internet vond laten geen spoor van militaire oefeningen zien.

Ik weet niet (meer) precies in welk jaar, 2015 of 2016. In ieder geval is mij bijgebleven dat Putin het Kremlin de opdracht gaf een beleid te voeren waarin men moet ontkennen, verdraaien/omdraaien en uit het verband moet rukken. Daarom zie je op TV en lees je in nieuwsberichten altijd Rusland ontkent.

Wat ik van de Kroaat vind? 

Putin verlangt naar oude Sovjet tijden. De Kroaat naar Joegoslavië dat met Tito's ijzeren vuist bijeen werd gehouden.

Maar ja, Tito dood. Joegoslavië ook dood!