• image 01.jpg
     Welcome !!     Please, take note that "Created" means here the day the photos where taken, not the day of publishing.     Enjoy !

Laat ik beginnen met de bron  -bedoelend de Nederlandse dommigheid a la Thierry Baudet en waar ze haar wortels heeft. Die bron is niet in Nederland maar in de Verenigde Staten.

Ik volg de pandemie al heel lang en gaat zelfs terug naar November 2019 toen ik een berichtje vond over een uitbraak van de builenpest in het zuiden van het Chinese deel van Mongolië: Inner-Mongolia. Die uitbraak kwam op een moment terwijl een andere uitbraak, de Afrikaanse varkensgriep, uitmondde in een epidemie. Lokale autoriteiten deden koortsachtige pogingen om te te zorgen dat het bestaan van de epidemie niet de wereld in gaat.

Nou wil het geval dat ik tijdlijnen bijhoud over onderwerpen die mij meer dan bijzonder interesseren. Tegen het einde van diezelfde maand kon ik zodoende een nieuw onderwerp toevoegen: de coronavirus naar aanleiding van dit artikel en dit artikel. Beide artikelen trokken mijn aandacht omdat het mij niet ontgaan is dat de coronavirus in het rijtje van SARS thuishoort. Op 1 december 2019 rapporteerde China dat er een eerste geval in het land was ontdekt. COVID19 heette toen nog SARS/CoV-2. De uitbraak ontaardde op dezelfde manier in een epidemie als die van de Afrikaanse varkensgriep: de autoriteiten in Wuhan durfden geen slecht nieuws aan het centrale gezag te sturen. Echter, het bleef niet bij een epidemie ondanks dat de autoriteiten er alles aan deden om verdere verspreiding te voorkomen.

Immers, toen men in Wuhan besloot om een totale lockdown in te voeren was het eigenlijk al te laat. Een slordige twee miljoen mensen hadden de stad al ontvlucht nog voor dat de maatregel was aangekondigd. De manier waarop het Chinese regime de stad onder lockdown bracht trok veel aandacht. Maar niemand dacht aan de luchthaven van Wuhan. Die was nog gewoon open. Zodoende konden Chinezen die het buitenland wilden bezoeken gewoon het land uit en konden buitenlandse bezoekers gewoon terugvliegen naar hun eigen land.

Het eerste geval in Europa is een koppel uit Wuhan: een vrouw van 60 jaar en haar metgezel van 59 jaar vlogen naar Milaan vanwaar men een auto huurden om naar Rome te rijden. Beiden raakten in de hoofdstad onwel en zochten medische hulp. De artsen constateerden dat het koppel corona had. Het tweede geval is een Italiaanse man die van Wuhan naar Bergamo terugkeerde alwaar hij de plaatselijke ziekenhuis bezocht omdat hij zich niet goed voelde. De artsen stelden vast dat hij een griep-gerelateerde ziekte had. Het bleek een catastrofale misdiagnose te zijn. In een mum van tijd was het hele ziekenhuis besmet en bracht iedereen die het gebouw verliet de coronavirus met zich mee om zo heel Noord Italië ermee te besmetten. Er volgden in diezelfde vroege periode nog meer gevallen die van China kwamen maar die de omgeving ten zuiden van München bereikten.

Waarom deze allereerste gevallen van corona in Europa?

Ik kan heel kort hierin zijn: vanwege de vele dommigheden, verdraaiingen, maar vooral vanwege onwaarheden over de coronavirus en de vaccinatie tegen corona die je op Twitter kunt aantreffen. Ik kan ook uitvoerig hierop ingaan en dat doe ik dan dus ook.

De manier waarop mensen met de (huidige) corona situatie omgaan, zoals het uiten van onvrede, het negeren van ingevoerde maatregelen, het weigeren om zich te laten vaccineren -zelfs anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen, en het politiciseren van de pandemie, dat moet toch ergens vandaan komen. Ja, dat komt ergens vandaan maar niet van hier, ons eigen land.

De mensen schijnen het inmiddels (alweer) vergeten te zijn. Verhalen over wat de pandemie wel of niet is; verhalen over waar de pandemie wel of niet vandaan komt  en verhalen over wat vaccins wel of niet doen, die verhalen hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten. De eerste vormen van misinformatie over de pandemie werd namelijk door QAnon verspreid en bereikte Europa aan het einde van de eerste helft van vorig jaar. Zodoende zijn er (te)veel mensen gaan geloven dat bijvoorbeeld een laboratorium in Wuhan de oorzaak van de pandemie is.

Echter, het Chinese Instituut Voor Virologie, zoals het laboratorium officieel heet, is niet de oorzaak van de pandemie, maar moet worden gezien als de (mogelijke) bron van de oorzaak, en dat de oorzaak de verspreiding via besmet koopwaar is. De uitbraak vond namelijk plaats op een vismarkt alwaar ook vlees werd verkocht.

Een uitbraak is een fase op plaatselijk niveau, dus in de stad Wuhan. Een epidemie is een vervolgfase wanneer de uitbraak zich gaat verspreiden buiten de grenzen van het uitbraakgebied. Een pandemie is een fase die plaatsvindt wanneer de verspreiding van de epidemie het land uit gaat en dus de wereld in. China is aan de internationale gemeenschap alleen verantwoording schuldig over de vraag waarom was de luchthaven van Wuhan niet gesloten toen de stad geheel werd geheel werd (af)gesloten). Ter illustratie: het koppel arriveerde in Milaan een week nadat Wuhan op slot ging.

Het exploiteren van historische gebeurtenissen is voor mij niet nieuw. Als je naar de moderne geschiedenis kijkt dan kom je tot de ontdekking dat de Israelis de eerste waren, zij het bij monde van de toen Poolse migrant David Ben Gurion in 1948, die een historisch moment uit de Tweede Wereld, misbruikten door de ontdekte nucleaire wapen productie reactor Dimona, in het diepste geheim met Frankrijk gebouwd, te verdedigen met de woorden: " ...om een tweede Holocaust te voorkomen". Decennia later zou Ben Gurion's misbruik Benjamin Netanyahu tot soortgelijke ideeën brengen. De Israelis hebben een geschiedenis als het om misbruik van de Tweede Wereldoorlog gaat.

Thierry Baudet kan je best met een Israëli vergelijken. Immers, ook hij misbruik de Tweede Wereldoorlog maar dan om zijn op hol geslagen anti-COVID19 ideeën te verdedigen. Zijn vergelijkingen met de Holocaust en Nazi concentratiekampen zijn niet alleen walgelijk maar zijn ook nog historisch compleet vals.  Tijdens een kort geding, aangespannen door overlevenden van de Holocaust, maar die Baudet gisteren verloor, kwam zijn advocaat met de verdediging dat Baudet "alleen maar in een historische context wilden plaatsen". Wel, het is te begrijpen dat je op de universiteit geen geschiedenis leert als je voor advocaat studeert. Toch had zijn advocaat enige kennis moeten opdoen alvorens af te vragen of zo'n verdedigingsargument wel kan. Neen dus en daarom is haar argument ook absurd. Er was geen pandemie gedurende de periode 1940-1945, laat staan een epidemie.

De tweet zoals die hierboven is te zien is ook misleidend. Er wordt geen dwang uitgeoefend. Mensen hebben gewoon de vrije keuze. Als er maatregelen worden genomen die bepaalde (dagelijkse) routines van niet-gevaccineerden raken dan is er nog geen sprake van een dwang. De misopvatting zit 'm in de manier waarop zij de aankondiging van maatregelen interpreteren. Die is bij niet-gevaccineerden eenzijdig, zoniet egoïstisch en bestond al voor de komst van de Omikron variant. Mensen zoals de bron hierboven dwingen juist gevaccineerden om aan hen aan te passen.

Verder laat de bron zien totaal geen kennis van zaken te hebben. Midden 2021 was al bekend dat nieuwe varianten zouden kunnen verschijnen. Die waarschuwing was gegeven nadat India rapporteerden dat er een nieuw variant was gedetecteerd. Voor mij was het toen al duidelijk dat fabrikanten hun vaccines steeds zullen moeten aanpassen zodra een nieuwe variant opdoemt. Het is verachtelijk om over "experimentele vaccins" te spreken omdat de term naar de Nazi dokter Joseph Mengele verwijst.

Links is een ander voorbeeld over de Tweede Wereldoorlog gebruikt in een 21ste eeuw pandemie.

Ik begrijp echt niet hoe mensen op het idee komen om Nazi praktijken te vergelijken met de ontwikkelingen rondom vaccins en vaccinatie. 'Experimentele vaccinatie' of 'experimentele vaccins' zijn al misselijk makende verwijzingen naar de Nazi dokter Josef Mengele. Ik vermoed dat de fotoafbeelding van de brief hier ook mee te maken heeft.

De bron vergelijkt de te maken keuze zoals beschreven in haar tweet met de te maken keuze wel of niet vaccineren tegen corona of Omikron. Nederlanders bevinden zich niet in een Nazi tijdperk. Nederlanders hoeven geen vrijheid terug te kopen. Er is immers geen vrijheid van hen af genomen. Het is ieders eigen bijdrage die bepaalt in hoeverre diens dagelijkse routines des leven wordt beperkt. Niets wordt hen afgenomen. Nu vraagt zij aan het Centrum dat de Israelis promoot waarom zij 'het' niet zien. Ik vraag mij af waarom de vragenstelster zelf niet ziet dat alleen de uitbraak van de coronavirus en de gevolgen van de manier waarop China ermee is omgegaan, echt ongewenst is.

Zulke mensen negeren gewoon het feit dat ook gevaccineerden terug naar een 'normaal' willen maar juist gehinderd worden door de maatregelen als gevolg van effecten die bewust niet-gevaccineerden veroorzaken. Er zijn ook mensen die om medische redenen zich niet kunnen laten vaccineren maar wel getroffen worden door mensen die zich bewust niet laten vaccineren.

Het is compleet schokkend om te moeten zien op welke manier de Tweede Wereldoorlog erin wordt betrokken door hen die de oorlog niet eens hebben meegemaakt,.

En dan heb je mensen die denken dat zij opgeleide medici zijn en menen te mogen concluderen dat "het" allemaal door de vaccinaties komt. Ik trof zelfs de gebruikersnaam '@misdiagnoses8' aan met een profielbeschrijving waarin staat dat zij aan dyslexie lijdt en geen blad voor haar mond neemt.

Als ik naar de inhoud kijk dan zou haar '17-jarige'  -haar profielfoto is alleen haarzelf en (mogelijk) haar dochtertje te zien!- ergens in Augustus van dit jaar gevaccineerd moeten zijn. Echter, zij schrijft er niet bij welke vaccinatie: 1st of 2de. Dan is er zoiets als '... weer ziek [emoticon] dit gaat al 4 maanden zo.'.

Echter, 'weer ziek' en 'dit gaat al 4 maanden zo' verwijst niet naar eerdere soortgelijke berichten op haar Twitter account. En, 'dit gaat al 4 maanden zo' is ook te lezen als insinuerend omdat er een 'informatiegat' is tussen  'weer ziek' en 'dit gaat al 4 maanden zo'. Het riekt naar een verzinsel zeker als ik naar haar profielfoto kijk alwaar '17-jarige' ontbreekt. Zo'n foto geeft een buitenstaander het idee dat het meisje haar enige kind is.

Als je echt serieus bent dan tweet je regelmatig hierover zodat haar volgers kunnen zien wat er aan de hand is. Maar, "dit gaat al 4 maanden zo' zegt mij niets. Immers, ziekten kunnen nog veel langer duren. Zij laat haar volgers ook niet weten om welke  'weer ziek' het gaat.

Dan is er haar oproep, eigenlijk twee namelijk 'laat je kind niet vaccineren' en 'ga op onderzoek uit. Nou, ik vond de rechts afgebeelde tweet. De bron laat duidelijk zien dat hij of zij niet weet wat 'oversterfte' betekent en wanneer ze wordt gebruikt. De term heeft niets met vaccinatie noch met vaccinatiegraad te maken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek schrijft op haar website:

"Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen COVID-19-epidemie was geweest, is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren. Voor week 11 tot en met 20 is aangenomen dat het te verwachten aantal sterfgevallen per week gelijk is aan die in week 3 tot en met 10. De eerste weken van 2020 zijn niet meegenomen in de aannames omdat in week 1 en 2 sprake was van een korte griepepidemie die wellicht van invloed is geweest op het aantal overledenen. In de weken er na was het aantal griep-gerelateerde sterfgevallen naar schatting bescheiden. Bij de seizoensgebonden factoren is gecorrigeerd voor de gemiddelde weektemperatuur. De aanname is dat elke graad Celsius dat deze temperatuur hoger is dan de gemiddelde temperatuur in de week 3 tot en met 10 leidt tot 1 procent minder sterfte. Voor week 11 tot en met 14 was de correctie zeer gering vanwege weinig verschil in temperatuur ten opzichte van week 3 tot en met 10. Vanaf week 15 was het warmer en bedroegen de correcties enkele procentpunten.

Oversterfte is het verschil tussen het waargenomen aantal overledenen en het aantal dat kon worden verwacht als er geen COVID-19-epidemie zou hebben plaatsgevonden, geschat volgens de hierboven uitgelegde methode.
"

Op de website van de Rijksoverheid is een soortgelijke beschrijving te vinden maar is een verwijzing naar het CBS.

Er zijn ook Nederlanders die buitenlandse nieuwsberichten domweg overnemen zonder onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de bron.

In de afbeelding links wordt beweerd dat Marion Koopmans uit het team van de Wereld Gezondheidsorganisatie is gezet. Er gaan allerlei allerlei claims de ronde die verhalen als zou Marion Koopmans ofwel voor China werken ofwel van het Chinese regime geld hebben genomen. Die verhalen komen niet uit Nederland maar van (extreem) rechtse verspreiders van samenzweringstheorieën in de Verenigde Staten. 'The National Pulse' is een van die bronnen die valse informatie over Koopmans heeft verspreid.

Marion Koopmans is viroloog verbonden aan het Erasmus Universiteit. Maar, zij bekleed ook de functie als lid in het team dat onderzoek deed in Wuhan en zij is een van de adviseurs voor de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Welnu, de gerenommeerde nieuwsagentschappen zoals Reuters en Associated Press, twee van enkele andere bronnen die ikzelf het meest vertrouw, hebben niets hierover in het nieuws gebracht. Ik ken beide nieuwsagentschappen al jaren en kan zeggen, als zij niets over een bepaalde gebeurtenis rapporteren dan heeft die gebeurtenis gewoon niet plaatsgevonden.

Het wordt verontrustend als ik tot de ontdekking komt dat, naar mate het verspreiden van misinformatie toeneemt, de ontevredenheid toeneemt met het risico dat de drang om in gewelddadigheid een toevlucht te zoeken ook toeneemt. Daarom waren er dreigingen van rellen in Geleen en rellen in Rotterdam. Ik zie in deze ontwikkeling dan ook een voedingsbron van het uiten van bedreigingen. 

Figuren achter @MyHerbFoods en @mkeulemans zijn twee van de vele honderden op Twitter die je als de wortels kunt zien die anderen aansporen om op hun inhoud voort te borduren. Zo ontstaan antibewegingen. Het wordt dan een smeltkroes van uiteenlopende motieven maar wel met hetzelfde doel: tegen het gezag of beleid keren. De vorming van die smeltkroes kan je best als samenzwering omschrijven.

Het is ook allemaal met ene Willem Engel begonnen. Daarom is hij een potentieel gevaar omdat hij kennelijk niet schuwt voor het nemen van mensenlevens (Belgische viroloog Marc Van Ranst). Iemand die tot zulke daden overgaat heeft nou net zijn of haar meest zwakke kant van de eigen persoon laten zien, namelijk autoriteit afdwingen met geweld, dus willen heersen ook al gaat het over de coronavirus.

Als ik naar de koptekst van Tubantia's artikel kijk dan valt mij op dat in de subtitel "zaait angst" te lezen is.

Welnu, terreur is het verspreiden van angst en dat hoeft niet perse gewapend te gebeuren. Het uiten van een dreigement op het leven van wie dan ook met de intentie om de getroffen persoon in angst te laten verkeren, is ook een uitoefening van terreur. Je hoeft dus niet per definitie gewapend in de weer te gaan om als terrorist aangemerkt te worden.

Vandaag werd bekend dat er een rechtzaak tegen Willem Engel wordt geopend aan gespannen door de initiatiefnemer van de handtekeningenactie. Engel heeft op zijn beurt een aanklacht wegens smaad ingediend. De screenshot rechts afgebeeld is op ware grootte te bekijken door op deze link of op de afbeelding te klikken.

Als je naar de hiernaast afgebeelde tekst kijkt dan vraag je je toch wel af of hij wel het verschil weet tussen datgene wat je hiernaast kunt lezen en smaad. Je komt in de opsomming nergens beledigingen en andere vormen van inbreuk op de persoon van Willem Engel tegen. Het gaat hier om een opsomming van punten behorend bij een voorbereiding tot een verzoek aan het Openbaar Ministerie.  De punten komen ook overeen met de inhoud op zijn Twitter accounts (hij heeft verschillende accounts bij Twitter)

Op 15 December jl. Willem Engel heeft kennelijk gereageerd op de uitspraak tegen Thierry Baudet die was veroordeeld tot het verwijderen van alle vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Ik zond hem een reactie die je in deze screenshot kan lezen. Immers, de manier waarop hij de boodschap overbrengt is nadrukkelijk het aanzetten tot het maken van vergelijkingen. Je kan dit alleen herkennen als je iets van grafisch ontwerpen weet.

In China kan je niet zomaar iets op internet zitten. Ten eerste, het hele netwerk is onder staatsbeheer. Ten tweede, alle gebruik van het internet wordt gemonitored en alles wat je op internet plaats wordt gecontroleerd. Je kan ook niet anoniem het internet op, laat staan het aanmaken van accounts bijvoorbeeld op Twitter. Welnu, die hebben de Chinezen niet omdat Twitter een eigen controlemechanisme heeft maar dan in de Verenigde Staten. Daar hebben de Chinezen geen controle op. Dus hebben ze Twitter verbannen en een eigen versie in de kelen van de bevolking geduwd: Weibo.

Nou is het Chinese voorbeeld het ene uiterste. Maar, wat ik op Twitter zie, en vooral als het om de pandemie gaat, is wel het andere uiterste. In China wordt de vrijheid van meningsuiting de keel doorgesneden, in Nederland weet men niet eens hoe men met zo'n vrijheid moet omgaan.